Contact

Bestuur

Voorzitter  :  Karin Lokers
Penningmeester  :  Govert van Gorp
Secretaris  :  Hans Hermans
Leden  :  Cor Vermeer
   :  Raymond Jansink
E-mailadres bestuur  :  bestuur@wtcdehellen.nl
Rekeningnummer  :  NL65 RABO 0116 8776 77 ten name van WTC de Hellen
NTFU-nummer club  : 110045

Commissies

Toercommissie:
  Arno Brouw
  John van Kollenburg
  Hendrik Dejonckheere
  Peter Flipsen
  Leon de la Bije
E-mailadressen:
  toeren@wtcdehellen.nl
  atb@wtcdehellen.nl      
  gps@wtcdehellen.nl 

 
Veldtoertochtcomissie:

  Raymond Jansink
  Marc Brock
  Jan Mastenbroek
E-mailadres:
  vtt@wtcdehellen.nl
 

Website-Redactie-Commissie:
  Webmasters:
    Hans Hermans
    Joop Floris
    Henk Zoontjens
  E-mailadres:
    webmaster@wtcdehellen.nl

  Redactie:

    Gerrit van Heeswijk
  E-mailadres:
    redactie@wtcdehellen.nl

  Technische ondersteuning en advies:

    Vincent Hemel

   

Evenementencommissie:
  Corry Mathijssen
  Maaike Soenens
  Anneke Hermans
  Joris Weijters
  Toon Spijkers
  Berry van Dun
E-mailadres:
  evenementen@wtcdehellen.nl

 
Lief en Leed:

  Maaike Soenens
  Marcel Konings
  Cees Leijten
E-mailadres:
  liefenleed@wtcdehellen.nl
 

Sponsorcommissie:
  Roger Bougie
  Henk Zoontjens
E-mailadres:
  sponsor@wtcdehellen.nl

  Veiligheidcommissie:
  Marc Brock
  Govert van Gorp
  Jacqueline Kloeg
E-mailadres:
  veiligheid@wtcdehellen.nl