Wieler Toer Club De Hellen

Inlogformulier

2018

Enquete "Samen naar een veiliger sportklimaat"

EnqueteDe NTFU is actief rondom het actieplan “Samen naar een veiliger Sportklimaat” (VSK).
Sportverenigingen, sportbonden en NOC*NSF werken via dat actieplan samen om gewenst (sportief) gedrag in de sport te stimuleren en ongewenst gedrag aan te pakken.

Jouw medewerking wordt gevraagd
NTFU wil graag meten welke effecten deze gezamenlijke inspanningen hebben. Er wordt daarvoor de medewerking van zoveel mogelijk leden van WTC De Hellen gevraagd.

Oproep voor alle leden en andere betrokkenen bij WTC De Hellen.
Hoe vind jij de sfeer op de club en wat kan er beter? Laat het weten via het invullen van de vragenlijst via 
vóór 12-04-2018.”
De resultaten worden anoniem verwerkt!

 

Wat levert het op?
Als er minimaal 20 leden de enquête invullen krijgt het bestuur de resultaten van deze enquête aangeboden. Waarmee we dan als club in ieder geval ons steentje hebben bijgedragen en hopelijk draagt het resultaat bij om onze fietssport nog leuker te maken.

Alvast hartelijk dank, namens het bestuur.

up