Betaling nieuwe clubkleding!!!

Bij het samenstellen van de jaarrekening is gebleken dat veel leden nog niet het bedrag hebben overgemaakt van hun bestelde kleding.

 

Het totaalbedrag van je bestelling diende vóór 1 oktober 2014 te worden overgemaakt op Rabobanknummer NL65 RABO 0116 8776 77 ten name van WTC de Hellen onder vermelding van "Bestelling clubkleding".

Iedereen die nog niet heeft betaald wordt dringend verzocht om het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk over te maken.

 

Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met Arno Brouw (06-1631 1481 of bikezilla@ziggo.nl).