Wieler Toer Club De Hellen

Inlogformulier

Nieuws 2015

Bestuur heeft Cor Vermeer als secretaris aangesteld

Door: Bestuur
Foto's: Website

 
Woensdag, 18 november 2015
 
Tijdens de Algemene LedenVergadering van maandag 16 november is medegedeeld dat Maarten Scholtze heeft besloten om zich niet herkiesbaar te stellen. Hierdoor is de secretariszetel vacant gekomen. Door het bestuur is besloten om Cor Vermeer aan te stellen als secretaris. 
   vermeer cor
up