Toerregels

Algemeen - Route - Tempo - Wisselen - Lek

Algemeen

1. Verkeersregels

Leden van WTC de Hellen gedragen zich als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd.

2. Respect en sociaal gedrag

Leden van WTC de Hellen respecteren medeweggebruikers en de natuur. Iedereen dient zich te realiseren dat wij ons sociaal dienen te gedragen in het verkeer omwille van de goede naam van onze vereniging, sponsoren en de wielersport in het algemeen. Daarnaast dient zowel de veiligheid van de eigen groep als die van de overige weggebruikers te worden gerespecteerd. Wees altijd een heer of dame in het verkeer. Bedank andere weggebruikers die ruimte maken.

3. Communicatie met andere weggebruikers

Een bel is wettelijk verplicht en maakt de bekende "indianen -kreten" overbodig. Waarschuw voorliggers tijdig. Denk aan het grote verschil in snelheid. Bel niet allemaal. De eerste twee of vier zijn ruim voldoende. Passeer rustig.

4. Het fietspad

Het verkeersreglement schrijft voor dat fietsers het fietspad gebruiken. Van deze regel wijken we niet af, behalve als:

  • het fietspad te slecht is en de veiligheid van de groep in gevaar brengt,
  • na minder dan 100 meter de weg gekruist moet worden.
5. Inhalen op het fietspad

De voorste rijders geven aan hoeveel rijders er aan komen. De laatste rijder geeft aan dat hij de laatste is en bedankt voor de medewerking.

6. Opstellen voor de verkeerslichten

We stellen ons op bij de fietsoversteekplaatsen behalve wanneer we oversteken van een weg zonder fietspad naar een weg zonder fietspad en er alleen uitvoeglijntjes zijn voor de fietsers. Dat geldt zeker wanneer wij onmiddellijk na het oversteken linksaf moeten.

7. Concentratie

Rijdt niet met losse handen midden in de groep. Doe dat alleen in de laatste positie! Kijk niet om tijdens het gesprek. Let op je voorgangers en kijk een aantal rijen vooruit. Blijf ook zelf opletten en steek nooit blindelings over. Ook niet als een ander "kom maar" of “rijden” roept. Dat betekent echter ook niet zo maar in de remmen gaan en stoppen.


Route

8. Route

De regel voor wat betreft de route is eenvoudig. We rijden zoals de GPS het aangeeft. Let op dat je altijd de laatste versie download van de website.


Tempo

9. Tempo op kop

Houdt hetzelfde tempo aan en blijf naast elkaar rijden met de stelregel: "De sterkere past zich aan aan de zwakkere".
Waarschuw voor obstakels, takken, gaten in de weg of paaltjes. Wijs ze aan. Pas zo nodig het tempo aan.

10. Aanzetten na een bocht

De koprijders moeten rustig het tempo opvoeren en na volledige aansluiting "compleet" kan er weer tempo gemaakt worden. Dat betekent niet aanzetten of op de trappers gaan staan als je op kop rijdt.

11. Snelheid gekozen groep respecteren

Als leden tijdens een rit door gebrek aan belangstelling binnen één van de tempo groepen besluiten met een andere groep mee te rijden, hebben zij de verplichting de snelheid van de gekozen groep te respecteren. Dit geldt ook met name voor rijders die besluiten zich tijdens een rit af te laten zakken naar een langzamere groep, omdat zij het tempo van de eerst gekozen groep niet kunnen volgen. In principe zakt iemand altijd af naar een tempogroep waarvan hij of zij het tempo aan kan.
Voorbeeld: Als iemand die van plan was om met de 31-groep te vertrekken alleen blijkt te zijn en zich aansluit bij de 29-groep, dient deze persoon de snelheid van deze groep te respecteren, dus 28-30 km/uur.  12. "Hardrijders weg!"

In alle groepen bestaat de mogelijkheid om op een van te voren aangekondigd moment sneller te rijden. In alle gevallen wordt dit aangekondigd door duidelijk de term “HARDRIJDERS WEG” te gebruiken en van achter uit de groep met de hardrijders te vertrekken. De leden die niet mee willen of kunnen, handhaven de afgesproken snelheid van de desbetreffende groep. Op de avondritten ligt het vertrekpunt zoals in de GPS-track gedefineerd.

13 De juiste snelheid en de juiste afstand

Toerrijden is een groepsgebeuren dat alleen leuk is als je op het juiste niveau bezig bent. We hebben alle ritten van een zwaarte indicatie voorzien. Meld je niet aan voor een tocht waarvoor jouw voorbereiding niet toereikend is. Zorg voor een gedegen opbouw. Als je niet goed kunt klimmen ga dan niet met de topklimmers mee maar met de tweede of derde groep enz. Eventueel kunnen op dit punt aanwijzingen van de toercommissie gegeven worden om het groepsplezier te optimaliseren.


Wisselen

14. Wisselen

We wisselen volgens het paternostersysteem. Na 2,5 km wordt er gewisseld. Forceer niets en ga eerder van kop af als je denkt het later moeilijk te krijgen. Je groot houden hoeft niet. Volg aanwijzingen van de toercommissieleden op.

15. Van Kop afgaan

Linksvoor versnelt en gaat voor rechtsvoor rijden. Dan terug zakken naar het tempo van de betreffende groep.

16. Kop overnemen

Tempo niet verhogen, ook niet bij opritten. Daar eerder verlagen.

17. Ritsen

Wanneer de situatie erom vraagt om de groep, die ‘paternoster’ rijden, compacter te maken het volgende:

  • Allereerst tijdig en duidelijk het commando "RITSEN" doorgeven van voor naar achter;
  • De rijders rechts laten door iets te versnellen ruimte/gaten vallen voor de rijders links;
  • De rijders links houden ietsje tempo in zodat zij de ruimte naast hun zien ontstaan en kunnen inschatten;
  • De rijders links voegen rustig in naar rechts (evt. ondersteund door de rijders rechts: ‘oké’ of ‘kom maar’);
  • Wanneer het lint rijders weer kan worden opgeheven (weg wordt breder of tegenligger is voorbij), voegen ze weer uit naar links;
  • De rijders rechts rijden dan de ontstane gaten weer rustig dicht en de groep is weer compleet.
18. Kop-over-kop rijden

Om een intervaleffect te krijgen op de avondritten kan besloten worden de windmolen te laten draaien en kop over kop te gaan rijden. Dit is de techniek van het waaierrijden en komt er bij WTC De Hellen op neer dat we continu doordraaien waarbij diegene die naar voor rijdt 2 km per uur sneller rijdt dan diegene die naar achteren gaat. De draairichting wordt bepaald door de stand van de wind. Komt de wind van rechts dan wordt er van links naar rechts gedraaid, komt de wind van links dan van rechts naar links. Diegene die van voor komt wisselt van zijde zonder een gat te trekken en laat zich 2 km/ terugvallen zodat de volgende er overheen kan komen.


Lek: echt lek of vals lek

19. Pech onderweg

Rustig uitrijden, niet plotseling remmen. Ga in de berm staan of aan de uiterste zijkant van de weg. Blokkeer de weg niet en blijf opletten op het overige verkeer. Help elkaar zodat het euvel sneller verholpen is.

20. Lek

Echt of vals: vaak wordt er blij op gereageerd omdat even kan worden uitgerust. Schroom dus niet om "Lek" te roepen wanneer je moet. Je doet er niet alleen jezelf een plezier mee. Knijp als je Lek hoort niet direct in de remmen maar bol rustig uit.
Het bestuur hecht er aan te onderstrepen dat naleving van dit beleid zal leiden tot verhoging van het fietsplezier voor iedereen en dat dit alleen succesvol kan zijn als iedereen ook bereid is zijn/haar bijdrage aan dit beleid te leveren. Benader elkaar met respect en vermijd haantjesgedrag; vergeet niet dat wij een toervereniging zijn waarbij het wedstrijdelement ondergeschikt is. Pas je gedrag/snelheid aan, aan de groep en herinner mederijders aan de gemaakte afspraken, wanneer zij deze tijdelijk vergeten zijn.
Naar boven